Ons werfregelement

Artikel 1
Dit werfregelement geldt voor alle terreinen en loodsen van Delta Yacht waar schepen gestald staan.

Artikel 2
Een ieder die zich op de terreinen van Delta Yacht bevindt dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids voorschriften.

Artikel 3
Een ieder die zich op de terreinen van Delta Yacht bevindt, word verzocht orde, rust en zindelijkheid te handhaven.
Het is niet toegestaan om:

  • Te werken aan het onderwaterschip zonder zeiltjes onder het schip
  • Te werken met schuurmachines welke niet zijn voorzien van stofafzuiging
  • Het onderwaterschip nat (waterproof) te schuren
  • Te werken met open vuur, branders, lasapparatuur en gebruik te maken van een slijptol
  • Om antifouling te gebruiken die niet in Nederland is toegestaan.
  • Hinderlijk lawaai te maken
  • Met de hoge druk spuit te werken elders dan op de afspuitplaats, tenzij toegestaan door het personeel van Delta Yacht.
  • Het parkeren van uw auto op de terreinen van Delta Yacht, tenzij toegestaan door het personeel van Delta Yacht.
  • Huisdieren los te laten lopen.

Artikel 4
Een ieder die zich op de terreinen van Delta Yacht bevindt dient zich te houden aan het verantwoordelijk afvoeren van afval. d.w.z. dat afval in de daarvoor bestemde afval bakken wordt gedeponeerd.

Artikel 5
Delta Yacht is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak dan ook aan personen of goederen tenzij het een toerekenbare tekortkoming is.

Artikel 6
Delta Yacht stelt (jaarlijks gekeurde) ladders en steigers beschikbaar welke door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze kunnen niet worden gereserveerd, (bezet is bezet) Te allen tijde kan het personeel van delta yacht u verzoeken de steiger af te staan indien het personeel van Delta Yacht deze zelf nodig heeft. Eveneens stelt Delta Yacht zeiltjes ter beschikking om onder de boten te leggen tijdens schuur of schilder werken.

Logo Delta Yacht

Met deze website willen wij u zo goed mogelijk van informatie voorzien over onze activiteiten. Indien u specifieke vragen heeft, dan kunt u ons een e-mail sturen of bellen naar: 0113-695776.

HISWA

Op al onze leveringen en diensten zijn de betreffende HISWA voorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden liggen in ons kantoor ter inzage of u kunt ze van onze website downloaden

Contact

Jachthavenweg 5
4486 CZ Colijnsplaat

Telefoon: 0113-695776
E-mail: info@deltayacht.com