Wat is Osmose?

Letterlijke betekenis: “Eenzijdige vloeistofstroom door een wand, waarbij twee vloeistoffen die zich aan weerskanten bevinden in verschillende mate worden doorgelaten.” Polyester schepen worden meestal in lagen van buiten naar binnen in een mal opgebouwd. Het zwakke punt zit in de vakkundigheid (vroeger) waarmee dit gedaan wordt. Men begint met de buitenste afwerklaag, de gelcoat. Daarna volgen naar binnen toe de lagen met polyesterhars doordrenkte glasvezelmat, die handmatig met een roller worden aangedrukt, zodanig dat geen luchtbelletjes achterblijven. Een juiste temperatuur en luchtvochtigheid spelen hierbij een grote rol. Als dit niet optimaal gebeurd blijven minuscule luchtkamertjes over, die onder invloed van temperatuurwisseling kunnen uitzetten en krimpen en tenslotte barsten, waardoor vocht kan binnen komen. Tevens kan een verkeerde kwaliteit gelcoat door te hoge vochtdoorlatende (hygroscopische) eigenschappen de boosdoener zijn. De luchtbelletjes of holtes zijn in ieder geval het begin van de ellende. Een keertje vorst erbij en de ramp is compleet. Er ontstaan blaasjes of nog erger, de lagen laten gedeeltelijk los. Dat is Osmose.

Wat te doen als Osmose aanwezig is?

Als eerste verwijderen wij de gelcoatlaag d.m.v. het schillen met een schilmachine. Dit is een speciaal hiervoor ontwikkelde ‘frees’ waarvan zeer nauwkeurig de diepte kan worden ingesteld zodat de juiste laagdikte wordt verwijderd. Daarna wordt het onderwaterschip afgespoten zodat styreen, stof en vuil verwijderd worden. Het droogproces met het Hotvac-systeem kan beginnen, zoals in de volgende alinea beschreven. Wanneer de romp droog is, worden de eventuele ruwe oneffenheden uit de romp geschuurd. Voordat begonnen wordt met het plamuren van de romp, wordt er eerst een hechtlaag aangebracht. Na het plamuren met Finishing epoxy plamuur wordt er wederom geschuurd. Daarna kan begonnen worden met een hechtlaag van 5 lagen epoxy en tenslotte antifouling. Op al onze osmosebehandelingen geven wij 5 jaar garantie (zie garantievoorwaarden).

Natte balsa

Naast osmose in het laminaat kan de aanwezigheid van een natte sandwich constructie eveneens een groot probleem zijn. Delta Yacht heeft een systeem (verder) ontwikkeld om dit probleem op te lossen, graag vertellen wij u hier meer over.

Wel of niet repareren?

Midden in het vaarseizoen zou je er misschien niet zo snel aan denken, maar in het najaar gaan de meeste schepen weer de kant op voor de winterstalling. Daarnaast worden er tijdens het vaarseizoen veel schepen uit het water gehaald omdat een koper het onderwaterschip wil controleren. De meeste scheepseigenaren komen met de schrik vrij, maar toch zullen er ook dit jaar weer heel wat polyester boten met de beruchte ‘blaasjes“ in de hijskraan hangen.En daarnaast zijn er natuurlijk ook schepen waarvan de eigenaar enkele jaren geleden de eerste symptomen van osmose al heeft gezien.

Het HotVac-systeem

Met dit systeem wordt het vochtige onderwaterschip gedroogd, de werking is als volgt: Matten worden op het onderwaterschip aangebracht. Deze matten worden vacuüm getrokken en tevens verhit. De combinatie van vacuĆ¼m en hitte zorgt ervoor dat het vocht (water en chemicaliën) in de vorm van damp de huid verlaat. Het systeem is 100% beveiligd met temperatuursensoren. In tegenstelling tot het oude droogproces waar het jacht ‘buiten in de wind’ uiteindelijk wel droog werd, worden tijdens dit proces ook de chemicaliën verwijderd. Na de behandeling zal het polyester dan ook een sterkere structuur hebben. Op deze manier kan een onderwaterschip afhankelijk van de grootte en de in het polyester aanwezige hoeveelheid vocht, binnen 3 à 5 weken droog zijn waarna de behandeling met epoxy kan beginnen. Hierdoor kan een osmosebehandeling uitgevoerd worden binnen 7 weken, vaak nog korter.