Werfregelement

Artikel 1.
Dit werfregelement geldt voor alle terreinen en loodsen van Delta Yacht waar schepen gestald staan.

Artikel 2.
Een ieder die zich op de terreinen van Delta Yacht bevindt dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids voorschriften.

Artikel 3.
Een ieder die zich op de terreinen van Delta Yacht bevindt, word verzocht orde, rust en zindelijkheid te handhaven.

Het is niet toegestaan om:

Artikel 4.
Een ieder die zich op de terreinen van Delta Yacht bevindt dient zich te houden aan het verantwoordelijk afvoeren van afval. d.w.z. dat afval in de daarvoor bestemde afval bakken wordt gedeponeerd.

Artikel 5.
Delta Yacht is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak dan ook aan personen of goederen tenzij het een toerekenbare tekortkoming is.

Artikel 6.
Delta Yacht stelt (jaarlijks gekeurde) ladders en steigers beschikbaar welke door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze kunnen niet worden gereserveerd, (bezet is bezet) Te allen tijde kan het personeel van delta yacht u verzoeken de steiger af te staan indien het personeel van Delta Yacht deze zelf nodig heeft. Eveneens stelt Delta Yacht zeiltjes ter beschikking om onder de boten te leggen tijdens schuur of schilder werken.